Gå til Tekst
Gå til Tekst
Feltforsøk børbetennelse på storfe

Feltforsøk børbetennelse på storfe

Geno har i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen satt i gang et større forskningsprosjekt om børbetennelse hos storfe. Inseminører og produsenter i Trøndelag og Hedmark bidrar med prøvetaking av over 2000 dyr.

Børbetennelse er et stort problem på mjølkekyr i mange land, spesielt på Holstein. Skjult børbetennelse (subklinisk endometritt) er en mild betennelse i børveggen uten flytninger eller ureint slim. Flere studier i utlandet viser at 30-40% av alle melkekyr har subklinisk endometritt. Dyr med en slik skjult betennelse viser seg å ha 10-15% redusert tilslag ved inseminasjon på grunn av embryodød. Vi har ingen kunnskap om forekomst eller betydning av subklinisk endometritt på NRF.

Prøvetaking i Trøndelag og Hedmark

Geno har i samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen satt i gang et større forskningsprosjekt. Feltdelen av forsøket foregår i Trøndelag og Hedmark, der 11 inseminører og mer enn 100 produsenter bidrar med diverse prøvetakinger på mer enn 2000 kyr.

 

Målet med studiet er bl. a. å undersøke:

  • Forekomsten av skjult børbetennelse på NRF
  • Betydningen i forhold til omløp og fosterdød
  • Årsaksforhold og mulig forebygging av skjult betennelse
  • Mulige genetiske sammenhenger

Feltforsøket er en del av et større prosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd. Produsenter og inseminører i følgende kommuner deltar i forsøket: Verdal, Grong, Overhalla, Høylandet, Nærøy, Vikna, Ringsaker, Stange, Løten, Tynset og Os i Østerdalen.

Gjennomføring av feltforsøket

Feltforsøket startet i oktober 2017. Forsøket går i korthet ut på at inseminørene tar ut prøver fra børen og skjeden i forbindelse med 1. gangs inseminasjon av kyr fram til april/mai 2018. Prøvetakingen har ingen betydning for resultatet av inseminasjonen. Inseminøren skal også holdvurdere dyra som er med i forsøket.

 

I tillegg skal produsenten ta ut en mjølkeprøve på inseminasjonsdagen og 21 dager etter inseminasjon for hormonanalyse. På dag 42 etter inseminasjon skal det tas ut mjølkeprøve for drektighetsundersøkelse (PAG). Alle dyr som er med i forsøket skal GS-testes (Genomisk seleksjon) for å kartlegge eventuelle genetiske disposisjoner for børbetennelse. Produsenter som bidrar med dyr og prøvetaking får gratis drekthetstest (PAG) og gratis GS-test av dyr som er med i prosjektet.

Miljøfaktorer

Holdvurdering og data fra Husdyrkontrollen skal i etterkant sammenholdes med prøveresultatene i forsøket. Hensikten er å analysere mulige årsaksforhold til subklinisk endometritt, knyttet til fôring, ytelse, energibalanse, helse og andre miljøfaktorer.

 

Ansvarlig for feltforsøket er: 

Per Gillund, Geno. pg@geno.no. tlf. 95289293
Anette Krogenæs, NMBU Veterinærhøgskolen, anette.krogenaes@nmbu.no, tlf. 92235534

 

Infobrev til produsenter som er invitert til å delta i forsøket.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.

 


Til toppen