Gå til Tekst
Gå til Tekst
Feil dosepris på kjøttfeokser i oksekatalogen

Feil dosepris på kjøttfeokser i oksekatalogen

Det har fra nyttår blitt opplyst om for lave sædpriser på alle kjøttfeoksene som står oppført i papirversjonen av Geno sin oksekatalog.

Dette gjelder også en del av kjøttfeoksene i oksekatalogen på web.

Fakturert for lav dosepris

Prisene oppgitt i katalogen er 25 kroner lavere enn medlemspris og det har derfor blitt fakturert mindre enn den egentlige doseprisen. De som har betalt for lav dosepris vil ikke bli etterfakturert.

Blir nå fakturert riktig pris

Det er også oppført for lave priser i siste utgave av Geno oksekatalog (mai-oktober 2019), men det blir nå fakturert riktig pris.

 

Korrekte medlemspriser er:
Kjøttfe Ungokse kr 247,-
Kjøttfe Eliteokse kr 320,-
Kjøttfe Bruksokse kr 285,-
+ 25 kr for ikke-medlemmer.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.


Til toppen