Gå til Tekst
Gå til Tekst
Embryoproduksjonen nærmer seg oppstart

Embryoproduksjonen nærmer seg oppstart

Embryoprosjektet er godt i rute og kvigene som er innkjøpt er snart klare for overføring til Store Ree. Den 15. februar flyttes de fra Øyer mottaksstasjon til karantene og etter seks uker er de klare for overflytting til Store Ree.

Parallelt med dette ominnredes et venteoksefjøs til kvigefjøs og dette vil stå klart innen slutten av mars. Geno har også ansatt personer som skal stå for selve embryoproduksjonen og vi planlegger for oppstart i mai.

Distribusjon av embryo

Det er mye som skal på plass før produksjon og distribusjon av embryo starter opp. Blant annet skal Geno avklare hvilke områder som vil få tilbud om embryo fra starten av og hvilke personer som skal overføre dem til mottakerdyr. Vi håper på stor oppslutning blant medlemmer, inseminører og avlsrådgivere.

 

Følg med på mer informasjon som kommer utover våren!

 

Her kan du lese om embryo i NRF-avlen.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.


Til toppen