Gå til Tekst
Gå til Tekst
All importert storfesæd skal nå testes for Mykoplasma bovis

All importert storfesæd skal nå testes for Mykoplasma bovis

Fra 1. september skal all importert storfesæd testes for Mycoplasma bovis. Dette medfører tilleggstid på levering samt en ekstra kostnad.

Det er KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import, som har vedtatt dette nye tilleggskravet ved import av storfesæd. Fra 1. september skal altså all importert storfesæd testes for Mycoplasma Bovis.

Bakterien kan spres via storfesæd

Mycoplasma bovis er en bakterie som sprer seg hos storfe i hele verden. Bakterien er årsak til alvorlige luftveisinfeksjoner, jurbetennelser, leddbetennelser, ørebetennelser og reproduksjonsforstyrrelser. Bakterien er ikke påvist i Norge, men i Finland har de opplevd spredning via importert storfesæd. Mycoplasma bovis er ofte resistent mot antibiotika og det finnes ikke effektive vaksiner. Dyr kan være symptomfrie smittebærere og spre bakterien til andre dyr som kan bli syke.

Testing innebærer ekstra leveringstid og kostnader

Koorimp har vedtatt at: «Hver batch/hvert ejakulat av sæden er testet for Mycoplasma bovis med PCR-teknikk ved Veterinærinstituttet i Oslo, med negativt resultat.». En dose fra hver batch må derfor sendes til prøvetaking etter ankomst til Norge og det medfører en tilleggstid på levering på opptil 3 uker, samt en tilleggskostnad pr importerte batch som må dekkes av den som bestiller importen.

 

Her finner du priser og leveringsbetingelser for import av storfesæd

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.


Til toppen