Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for veterinærer og seminteknikere

Ny organisering av inseminørene

I ny strategi for Geno 2014- 2018 skal vi oppnå en seminandel på 90 prosent; fem prosent økning i forhold til dagens nivå! Skal vi nå dette målet, må vi ta et felles krafttak for å få flere til å benytte semin. Som et ledd i dette er dere inseminører fra 1. februar organisert under markedsavdelingen i Geno.

Les mer

Feil merking av P4 Rapid Brunst-Test

Det har dessverre oppstått en feil i merkingen av P4 Rapid Brunst-Test. Produktet kan ikke brukes til drektighetskontroll og pakker merket «P4 Rapid Brunst og Drektighets Test» har et misvisende bruksområde.

Les mer

Heatime RuminAct-kampanje – 10 prosent rabatt

I forbindelse med den kommende Heatime RuminAct-kampanjen 17. mars - 6. april tilbyr Geno 10 prosent rabatt ved bestilling av nye anlegg. Vi ønsker at du som inseminør og representant for Geno formidler dette til produsenter som har behov for et hjelpemiddel i brunstkontrollen.

Les mer

Ikke glem P4 Rapid Brunst-Test

P4 Rapid Brunst-Test er et godt hjelpemiddel i brunstkontrollen for alle produsenter, og Geno ønsker at dette skal være et supplement i den daglige brunstkontrollen. For deg som inseminør er dette også en mulighet til å øke inntjeningen ved salg av produktet.

Les mer

Ny beregning for FS-tallet fra 1. januar 2013

KSI, IO-%, antall inseminasjoner per påbegynt ku/kvige og antall utrangerte dyr på grunn av dårlig fruktbarhet inngår fortsatt i beregningen for FS-tallet. Men det er foretatt noen justeringer.

Les mer

Til toppen