Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for veterinærer og seminteknikere

Ikke glem P4 Rapid Brunst-Test

P4 Rapid Brunst-Test er et godt hjelpemiddel i brunstkontrollen for alle produsenter, og Geno ønsker at dette skal være et supplement i den daglige brunstkontrollen. For deg som inseminør er dette også en mulighet til å øke inntjeningen ved salg av produktet.

Les mer

Ny beregning for FS-tallet fra 1. januar 2013

KSI, IO-%, antall inseminasjoner per påbegynt ku/kvige og antall utrangerte dyr på grunn av dårlig fruktbarhet inngår fortsatt i beregningen for FS-tallet. Men det er foretatt noen justeringer.

Les mer

Revidert FS-utskrift fra 1. januar 2014

Det er gjort en del endringer i FS-utskriften, som blir tilgjengelig på medlem.tine.no fra 1. januar 2014. FS-tallet, som er endret, oppgis nå for tre 12-måneders perioder bakover i tid.

Les mer

Få godkjente SpermVital-doser

Flere av oksene som i siste oksekatalog står oppført for å produsere SpermVital, har for tiden veldig få godkjente doser. Dette gjelder 10876 Økland og 10901 Aksnes. I tillegg har 10795 Hoøen og 10704 Tranmæl et midlertidig stopp i produksjonen.  

Les mer

Til toppen