Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for veterinærer og seminteknikere

Hornstatus kjøttfeokser

I siste oksekatalog vises ikke hornstatus på kjøttfeoksene. Dette er beklagelig og vi retter det opp i neste katalog. Nedenfor følger oversikten slik at dere kan notere i katalogen inntil videre.

Les mer

Opphør av grønt nummer 800 41841 for inseminører

Telenor er i ferd med å fase ut det gamle fasttelefoni-nettet. Tjenester knyttet opp til dette nettet vil etter hvert opphøre. Fra og med 1. mai 2014 vil ikke grønt nummer 800 418 41 lenger være tilgjengelig hos Geno.

Les mer

Veterinærers utgifter ved bruk av engangsutstyr

I forbindelse med de nye kravene til bruk av smittevernsutstyr ved inseminering trekker Geno produsenter for kr 150,- eks. mva. per sett dersom medbragt engangsutstyr må benyttes av inseminør. Som en kompensasjon til veterinærer tilbakefører Geno kr 50,- eks. mva. per sett.

Les mer

Fra styremøtet i februar

Hovedsaken på dette møtet var behandling av Genos årsberetning og regnskap for 2013. Geno har et planlagt og styrt underskudd i 2013 på 3,9 millioner kroner etter skatt. 

Les mer

Eliteokser og kommende stjerner

I løpet av mars får dere sæd i dunkene av disse tre nye NRF-eliteoksene: 11039 Skjelvan med hele 39 i samla avlsverdi, 10965 Sandstad med 22 og 10986 Landre med 16 i samla avlsverdi.

Les mer

Ny organisering av inseminørene

I ny strategi for Geno 2014- 2018 skal vi oppnå en seminandel på 90 prosent; fem prosent økning i forhold til dagens nivå! Skal vi nå dette målet, må vi ta et felles krafttak for å få flere til å benytte semin. Som et ledd i dette er dere inseminører fra 1. februar organisert under markedsavdelingen i Geno.

Les mer

Feil merking av P4 Rapid Brunst-Test

Det har dessverre oppstått en feil i merkingen av P4 Rapid Brunst-Test. Produktet kan ikke brukes til drektighetskontroll og pakker merket «P4 Rapid Brunst og Drektighets Test» har et misvisende bruksområde.

Les mer

Heatime RuminAct-kampanje – 10 prosent rabatt

I forbindelse med den kommende Heatime RuminAct-kampanjen 17. mars - 6. april tilbyr Geno 10 prosent rabatt ved bestilling av nye anlegg. Vi ønsker at du som inseminør og representant for Geno formidler dette til produsenter som har behov for et hjelpemiddel i brunstkontrollen.

Les mer

Til toppen