Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tiden det tar til resultatene foreligger ved genotyping av hunndyr

Tiden det tar til resultatene foreligger ved genotyping av hunndyr

Det er mange som lurer på hvor lang tid det tar fra prøven sendes inn til resultatene foreligger. Det korte svaret er at det tar mellom 4 og 8 uker. Forklaring på hvorfor det kan variere så mye har sammenheng med at det genotypes og beregnes avlsverdier for NRF hver tredje uke.

Prøver som kommer inn like etter at Biobank har sendt DNA videre til analyse, vil bli liggende på vent til neste forsendelse tre uker seinere. Deretter er det genotyping og beregning av verdier som tar 2-3 uker. Prøver som kommer inn til Biobank like før sending til analyse, kommer raskt videre og det vil ta betydelig kortere tid til resultatene foreligger.

Statusoppdateringer på medlem.tine.no

I listen over avlsverdier for NRF på medlem.tine.no kommer det statusoppdateringer for dyr det er bestilt genotyping av. Når bestillingen er bekreftet står det «Bestilling mottatt». Deretter blir statusen oppdatert når prøveutstyr er sendt, når prøven er mottatt og når den er sendt til analyse. Dyrene blir markert med et GS-ikon når resultatene er klare og statusen som vises er «Resultat mottatt».

Ny analyse ved manglende resultat

Det hender at det er enkeltprøver som ikke gir genotyperesultat. Dette kan den som bestiller se ved at det er mottatt resultater for alle dyrene det ble tatt prøve av, bortsett fra ett dyr. Årsaken kan være at DNA-et ikke har god nok kvalitet. Prøven blir da analysert på nytt og dersom det heller ikke gir resultat, vil det bli sendt ut nytt prøveutstyr. Dette blir gjort én gang uten noen ekstra kostnader for den som har bestilt. Dersom prøven blir tatt og håndtert riktig er det svært liten sannsynlighet for at prøveresultatet feiler på nytt. Ved manglende resultat vil det ta nye 4-8 uker før resultatene foreligger.

 

Les mer om rutinene for genotyping av hunndyr.

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.


Til toppen