Gå til Tekst
Gå til Tekst
Slutt på oksemorvurdering

Slutt på oksemorvurdering

Styret i Geno har vedtatt at oksemorvurdering skal utgå som avlstiltak med full virkning fra 1. januar 2018.

Med dagens GS-avlsverdier og den sikkerheten disse viser for eksteriøregenskaper, blir eksteriør bedre ivaretatt gjennom indeksene til oksekalven enn gjennom seleksjon på eksteriørfenotypen til oksemor. Dette er bakgrunnen for at styret nå har vedtatt å gå bort fra oksemorvurdering i kalvekjøpet.

Utgår som seleksjonskriterium

Oksemorvurdering fases nå ut som seleksjonkriterium ved inntak av oksekalver og utgår med full virkning fra 1. januar 2018. Det vil derfor allerede nå kunne bli kjøpt oksekalver hvor oksemor ikke er vurdert. Fortsett med å følge med på eventuelle frister for oksemorvurdering i listene over seminokseemner ut året. 

Eksteriørvurdering av oksemødre

Det er imidlertid ønskelig å eksteriørvurdere mødre til innkjøpte oksekalver. Dette for å sikre fenotypeinformasjon fra mor inn i kalvens, og andre dyrs, indeks på ordinært vis. Sikkerheten på oksekalvens GS-indekser vil således øke ytterligere. Sjekk derfor om det er utlistede oksemødre i de besetningene dere er ute og eksteriørvurderer i. Det er viktig at dere tar med disse når dere allerede er i besetningen.

 

Utlisting av oksemødre

Potensielle oksemødre vil etter hvert bli listet ut sammen med andre dyr for eksteriørvurdering. Når nå oksemorvurdering fases ut som seleksjonskriterie for inntak av oksekalver, vil det etterhvert ikke lenger komme opp frister for oksemorvurdering i listene over seminokseemner. Listene for seminokseemner vil bli værende etter 1. januar 2018 slik at dere fortsatt kan følge med på utlistede emner og innkjøpte kalver. 

Oversikt over kvigekalver for embryoproduksjon

Det vil bli utarbeidet lister over aktuelle kvigekalver for innkjøp til embryoproduksjon. Hvor disse skal ligge og på hvilken form er ikke helt klarlagt ennå.

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.


Til toppen