Gå til Tekst
Gå til Tekst
Planer for ny Geno avlsplan

Planer for ny Geno avlsplan

Vi har akkurat startet opp et arbeid med å utvikle Ny Geno Avlsplan. I den forbindelse ønskes det nye innspill fra dere avlsrådgivere. 

Målet med dette arbeidet er å utvikle et verktøy:

  1. som er mer egnet i et regime med GS-okser
  2. som bidrar til å yte god avlsrådgivning både på besetnings- og enkeltkunivå (bruk av kjønnsseparert sæd, kjøttfe, oksevalg på enkeltku, mm)
  3. som er bedre integrert mot distribusjonssystemet av sæd

Innspill sendes fagleder

Svein-Egil Skartveit er avlsrådgivernes representant inn i arbeidet, og han har allerede deltatt på en workshop på Ås. Vi ønsker derfor at det dere har av innspill, ideer og ønsker, sendes til han. Hans oppgave blir å samle, sortere og prioriter ønsker og innspill.

 

Målet vårt er i første omgang å levere en løsning som lager en standard avlsplan uten mulighet for å gjøre egne valg. Etter hvert vil løsningen inkludere mer funksjonalitet og muligheter som fortløpende tas i bruk. Når alt dette er på plass vil den gamle løsningen fases ut.

 

E-post: svein.egil.skartveit@tine.no, tlf: 958 12 417.

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.


Til toppen