Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt optimum for krysshøyde

Optimum for krysshøyde er endret til 135-145 cm.

I eksteriørvurderingen i Nordic Classification lå det inne et optimum for krysshøyde på 135-142 cm. Det betyr at kyr som var lavere eller høyere enn verdiene innen dette intervallet, ble "straffet" i beregningene av samlepoeng for kropp. 

 

Det er visse grenser for hvor høye vi ønsker at kyrne skal være, men det er ikke tvil at det er en fordel med god høyde. Særlig med hensyn på å ha god avstand fra juret til gulvet. 

 

Intervallet for optimal krysshøyde har etter en ny vurdering blitt utvidet til 135-145 cm.


Til toppen