Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt passord og Nordic Classification

Har du endret passordet ditt? Husk å legge inn det nye passordet i Nordic Classification.

Mange har i den seinere tid fått beskjed om å endre passordet sitt for innlogging hos TINE. Husk å legge inn det nye passordet i applikasjonen for Nordic Classification hver gang du endrer passord.

Unngå æ, ø og å i passordet

Bokstavene æ, ø og å går bra i passord i TINE-systemene, men i det nordiske eksteriørprogrammet fungerer ikke dette. Unngå derfor disse bokstavene når du skal lage nytt passord.

 

Gå tilbake til oversikten over nyhetsmeldinger for avlsrådgivere.


Til toppen