Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nye klauvindekser

Det vil bli presentert ny bein- og klauvindeks og nye klauvindekser fra og med avkomsgranskingen i september. 

Det vil komme en ny beinindeks som inkluderer både beineksteriør og klauvlidelser. Den nye samleindeksen vil kalles «Bein og klauver», og egenskapene som inngår er som følger:

 • Beinstilling
 • Kodeledd
 • Korketrekkerklauv
 • Infeksiøse klauvlidelser (hudbetennelse, hornforråtnelse, interdigital flegmone)
 • Forfangenhetsrelaterte lidelser (såleknusning, løsning/byll hvite linje, blødning såle/hvite linje)

Vektlegging av egenskapene

Vektlegging av egenskapene i ny bein- og klauvindeks vil bli som følger:

 • 10 % - kodeledd
 • 10 % - beinstilling
 • 80 % - klauvhelseindeks

Klauvhelseindeksen som inngår i ny bein og klauvindeks vil ha følgende vektlegging av egenskaper:

 • 50 % - korketrekkerklauv
 • 30 % - infeksiøse klauvlidelser
 • 20 % - forfangenhetsrelaterte klauvlidelser

Data fra klauvskjæring

Korketrekkerklauv fra klauvskjæring vil erstatte vridde klauver som registreres i eksteriørvurderingen. Vridde klauver fra avlsrådgivernes eksteriørvurdering vil fortsatt bli registrert og inngå som korrelert egenskap i beregning av avlsverdier for korketrekkerklauv.

Presentasjon i oksekatalogen

I oksekatalogen vil følgende egenskaper for bein og klauver bli presentert: kodeledd, beinstilling, hasevinkel, klauvhelseindeks og korketrekkerklauv. 

 

Gå tilbake til oversikten "Nytt for avlsrådgivere".


Til toppen