Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kollete okser får P i navnet

Kollete okser får P i navnet

For å synligjgøre kollete NRF-okser mer markeres disse nå med P (for heterozygot kollet) og PP (for homozygot kollet) i navnet.

P står for polled og er engelsk for kollet. Èn P i navnet indikerer at oksens genetiske hornstatus er heterozygot kollet og PP indikerer at den er homozygot kollet og gir bare kollete avkom.

Blir brukt internasjonalt

Markering med P og PP etter navnet til kollete okser er noe som blir mye brukt internasjonalt. Blant annet bruker Viking Genetics dette på sine okser. Det blir også brukt på norske kjøttfeokser. Med bakgrunn i innspill har Geno tatt en vurdering og ønsker også å markere kollete NRF-okser med denne benevnelsen. 

Starter med nye okser

P og PP blir tatt med i navnet til nye kollete NRF-okser som skal inn i sædproduksjon. Det vil ikke bli inkludert i navnet til okser med lavere stamboknummer enn disse. De første to NRF-oksene som har P i navnet er 12045 Linland P og og 12052 Raset P. Dette er okser som ble godkjent i okseuttak 17. juni og som skal til Store Ree og starte sædproduksjonen på ettersommeren. 

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.

 

 

 

 


Til toppen