Gå til Tekst
Gå til Tekst
Justering av vekter i avlsmålet

Justering av vekter i avlsmålet

Avlsmålet for NRF er vedtatt justert med styrking av tørrstoffinnhold, kjøtt og kolletegenskapene.

Avlsmålet på NRF må ivareta behovet til de aller fleste norske mjølkeprodusenter. Avlsmålet må gjenspeile økonomien i mjølkeproduksjonen og det må ivareta bærekraft med tanke på både biologi, dyrevelferd og miljø/klima. Parallelt blir det også jobbet med å ytterligere forbedre modellene man regner indekser ut fra. Målet er å øke bunnlinja for bonden og gi NRF enda større konkurransekraft.

Viktig med mangfold av okser

Med så mange eliteokser som vi har nå, er det veldig viktig å være seg bevisst bruk av mangfoldet av okser, og spesielt tenke på å forbedre avkom fra enkeltkyr med enkeltokser, kanskje i stedet for å kutte bruk av enkeltokser slik som vi er kjent med at noen velger å gjøre.

Egenskapene som er styrket i avlsmålet

Arbeidet med endringene i avlsmålet denne gangen har hatt som hovedmål å styrke følgende egenskaper:

  • Kjøtt – Europ klasse
  • Tørrstoff i mjølk
  • Kollethet

Ambisjonene ut over dette har vært:

  • Styrke jurbalanse – ikke så framtunge jur
  • Øke utmjølkingshastighet, uten at det går utover lekkasje
  • Forbedre speneplassering
  • Styrke bein
  • Styrke klauvhelse

Vi kommer tilbake med en utdyping av dette i artikler både på web og i Buskap.

Endres i april

Avlsmålet er vedtatt justert og vil bli implementering i løpet av april. Når det gjelder innkjøp av både okse- og kvigekalver, gjennomfører vi det ved litt ekstra «håndarbeid» hos innkjøperne fra nå. Det betyr at vi så raskt som mulig kjøper inn kalver basert på det nye avslmålet.


Til toppen