Gå til Tekst
Gå til Tekst
Introduksjonstilbud til nye brukere

Introduksjonstilbud til nye brukere

TINE og Geno samarbeider om å gi Avlsplan Super som et introduksjonstilbud til alle nye medlemmer. Det er viktig at dette blir utført likt og at det blir brukt riktig kode ved føring i AV.

Introduksjonstilbudet finansieres likt mellom Geno og TINE.

Tilbudets innhold

Det skal tilbys en Avlsplan Super med blant annet gjennomgang av dyr på fjøset. Resultatet er en ferdig bearbeidet avlsplan hvor det er lagt inn ulike valg basert på dialogen med bonden. Dette er kostnadsfritt for bonden. Videre oppfølging med oppdatering av avlsplanen skal faktureres på vanlig måte.

Registrering i administrativt verktøy

Tiden brukt til dette introduksjonstilbudet skal registreres med kode 415 i AV. 

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.


Til toppen