Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gammel Geno avlsplan slås av 16. september

Gammel Geno avlsplan slås av 16. september

Minner om at gammel versjon av Geno avlsplan slås av mandag 16. september.  

Egenskapsvalg som ligger i den gamle versjonen vil ikke automatisk bli med over i den nye versjonen. Husk derfor å legge inn egenskapsvalgene i ny versjon før den gamle slås av. Dette må gjøres manuelt.

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.


Til toppen