Gå til Tekst
Gå til Tekst
Forbedret metode for tester av enkeltgen

Forbedret metode for tester av enkeltgen

Metoden for å fastsette genetisk hornstatus og fruktbarhetsdelesjonen er nå forbedret.

I forbindelse med genotyping av dyr blir den genetiske status for hornanlegg og fruktbarhetsdelesjonen til dyret bestemt, og resultatet vises på medlem.tine.no. Det har nå blitt gjort forbedringer i metoden som fastsetter disse statusene. Eventuelle endringer i statuser vil bli synlige i Kukontrollen i uke 8.

Hornstatus

En god del dyr fikk ikke fastsatt genetisk hornstatus med den gamle metoden. Alle genotypa dyr har nå fått definert genetisk hornstatus. Det betyr at mange har gått fra å stå med 'ukjent' hornstatus til å få en kjent status (heterozygot kolla (HK), homozygot kolla (KK) eller homozygot horna (HH)). Noen dyr har også endret sin hornstatus. Blant disse er det flest som har endret fra horna (HH) til heterozygot kolla (HK), og fra heterozygot kolla (HK) til homozygot kolla (KK).

Fruktbarhetsdelesjonen

Alle genotypa dyr har fastsatt status for om de er bærere av fruktbarhetsdelesjonen (Fri eller Bærer). Den gamle testen hadde noen svakheter, og den er nå forbedret med en mer sikker metode. Det har ført til at et betydelig antall dyr har endret status fra 'Fri' til 'Bærer' og omvendt.
I den nye versjonen av Geno Avlsplan vil det ikke være mulig å planlegge kombinasjoner der både ku og okse er bærer. Det betinger at kua er genotypet. Dersom kua ikke er genotypet, blir testen erstattet med om far til kua er bærer.

 

Her kan du lese om hva fruktbarhetsdelesjonen innebærer.

Stadig forbedringer

Det er viktig å merke seg at selv om testene er forbedret, er de likevel ikke feilfrie. Begge testene ser har en feilmargin på 1-2 %. Etterhvert som vi får inn detaljinformasjon for nye okser og embryokviger, vil vi gjøre mindre forbedringer i testene. Som følge av dette kan statusen for enkelte genotypede dyr også bli endret i Kukontrollen framover.

 

Tilbake til Nytt for avlsrådgivere.


Til toppen