Gå til Tekst
Gå til Tekst

Avslag av kalv etter kommentar fra produsent

Vær oppmerksom på at et seminokseemne kan bli avslått av Geno med årsak "utilfredsstillende resultat fra oksemorvurdering" uten at kua har vært oksemorvurdert av en avlsrådgiver.

Av og til avslår vi kalver på grunnlag av henvendelser fra produsenter. Henvendelsene eller kommentarene handler da ofte om at mor til kalven har for dårlig jur. 

Svartelisting på grunn av dårlig eksteriør

Avslagsårsaken som blir brukt i disse tilfellene er "Utilfredsstillende resultat fra oksemorvurdering mhp jur/spener". Grunnen til at denne årsaken blir brukt er at kua da blir "svartelistet". Kua kan dermed ikke bli aktuell som oksemor ved seinere oksekalver.

 

Ved bruk av fritekst i avslagsårsaken mister vi muligheten for svartelisting av kua.

 

Gå tilbake til oversikten over nyhetsmeldinger for avlsrådgivere.


Til toppen