Gå til Tekst
Gå til Tekst

Nytt for avlsrådgivere

Neste avkomsgransking

Avkomsgransking 3-2014 starter i uke 38 med frist for innrapportering av eksteriørdata 17. september. 

Les mer

Nye klauvindekser

Det vil bli presentert ny bein- og klauvindeks og nye klauvindekser fra og med avkomsgranskingen i september. 

Les mer

Til toppen