Gå til Tekst
Gå til Tekst
Vil du bli tillitsvalgt i Geno?

Vil du bli tillitsvalgt i Geno?

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne nye årsmøteutsendinger i Geno. Vil du bli tillitsvalgt i Geno, eller kjenner noen som ønsker å være det? Da har du muligheten nå!

I Buskap nr.4 stod det informasjon om den nye valgordningen for årsmøteutsendinger i Geno. Valget skal foregå digitalt, og det skal avholdes i midten av november.


For å rekke å presentere kandidatene og ha en periode for å komme med alternative forslag, skal valgkomiteen ha sin innstilling klar 15.september. Det er derfor svært ønskelig at forslag til kandidater sendes inn så fort som mulig.
«Vi ønsker å understreke at det er absolutt lov å foreslå seg selv som kandidat», sier leder i valgkomiteen, Bjørg Irene Alseth. Videre forteller hun at valgkomiteen er helt avhengige av innspill på aktuelle kandidater, da det er store områder de skal finne tillitsvalgte fra.

Hva innebærer det å være årsmøteutsending?

Rollen som årsmøteutsending er viktig i medlemsorganisasjonen, og innebærer mer enn å bare representere sitt område i årsmøtet i Geno SA.

 

Som årsmøteutsending blir man en del av et Geno-utvalg i sitt område. Utvalget består av medlemsvalgte årsmøteutsendinger, styremedlem, vararepresentanter til styret, valgkomitemedlem og årsmøtets møteleder/varamøteleder. Dette er et fora som skal ha en aktiv rolle i medlemsorganisasjonen og har om lag 3-4 møter i året. Den viktigste rollen er å være en høringsinstans for styret, ha oppfølging av alle Geno-kontakter i området, og være et viktig bindeledd mellom Geno-kontaktene og styret, samt administrasjonen.

Meld interesse

Valgkomiteen skal også fylle andre verv, som styremedlemmer, valgkomité, kontrollkomité, samt vararepresentanter i alle verv.

 

Her kan du melde interesse eller komme med forslag til kandidat


Til toppen