Gå til Tekst
Gå til Tekst
Vandreutstilling på Nordmøre

Vandreutstilling på Nordmøre

– Nordmørskommunene Tingvoll og Halsa viste seg fra sin vakreste side under vandreutstillingen 1. - 2. oktober, og det ble en trivelig jobb for oss som skulle bedømme kyr, forteller Geno-kontakt Kristin Fjærli Groven.

De som dro til Nordmøre var Inger-Lise Ingdal, styremedlem i Geno, Tore Drejer, avlsrådgiver i Tine og Kristin Fjærli Groven, bonde og Geno-kontakt.

 

– Disse produsentlagene har ikke hatt utstilling på over ti år, og siden vi dommerne lider av en lettere form for «kugalskap», var vi ganske spente på hva vi fikk se, sier Kristin.

 

På Halsa ble det bedømt 30 kyr og på Tingvoll 38 kyr, og det viste seg at Nordmøringene hadde peiling på avl. Mange vakre NRF-kyr ble vist fram. Noen hadde så mange fine eksemplarer på fjøset at de hadde vanskelig for å velge ut hvem som skulle få bli med. Og mange av kyrne var av en slik kvalitet at det ble mange 1. premiesløyfer.

 

Miss Tingvoll

«Miss Tingvoll» fant vi hos familien Waagen i Torjulvågen. 833 Ismarka fikk 14,5 poeng. Kua er datter etter 10462 Sørmarka. Hun ble også beste førstegangskalver. At familien Waagen kan mer enn å produsere premiert ost (Tingvoll-ost) var buskapen et bevis på.

 

«Miss Halsa» og beste 1. gangskalver ble 1082 Liv med 13,5 poeng. Eiere er Djurri og Lieuve Van Der Valk. De kommer fra Nederland, og har kjøpt seg gard og slått seg ned på Halsa som melkeprodusenter.

 

Bestemorkua Elita bar navnet sitt med rette. Denne flotte kua ventet 9. kalven og kan godt kalle seg Elitekua.

369 Elita hos Ragnhild Fjeldseth ble beste kua i Bestemorklassen 6 kalver og over.  Elita bar navnet sitt med rette. Denne flotte kua ventet 9. kalven og kan godt kalle seg Elitekua. 

 

At NRF-kua er holdbar, fikk vi flere bevis på. Flere hadde meldt på kyr i «bestemorklassen». Den eldste ventet 11. kalven, og det med en kropp og et jur som mange yngre kyr kan være misunnelige på!

 

Vi fikk også oppleve vandreutstilling i en annen betydning av ordet da den ene besetningen hadde dyra ute på beite. For å bedømme kyrne måtte vi vandre etter dem.

 

Kjekt var det også å få møte nye unge bønder som viste stor interesse for avl, og vi fikk mang en god avlprat på fjøsgulvet. Etter som avstanden mellom gardene blir lengre og lengre i distrikts-Norge, ser vi at mange har behov for en god prat på fjøsgulvet, noe vi som elsker å prate ku, synes er helt ok!


Etter fjøstid samlet vi bøndene til kveldsmat med bildevisning av kyrne på storskjerm, sløyfeutdeling, heder og ære og den gode kupraten. To trivelige dager med fokus på NRF-kua var over, men vi kommer gjerne tilbake, avslutter Kristin Fjærli Groven.

 

Sløyfevinnere i Halsa produsentlag

Sløyfevinnere i Halsa produsentlag.

Glade sløyfevinnere fra Tingvoll melkeprodusentlag

Sløyfevinnere fra Tingvoll melkeprodusentlag. Alle foto: Kristin Fjærli Groven


Til toppen