Gå til Tekst
Gå til Tekst
Vandreutstilling i Grimstad og Østre Agder produsentlag

Vandreutstilling i Grimstad og Østre Agder produsentlag

28.- 29. april ble det holdt vandreutstilling i Grimstad og Østre Agder produsentlag. Dommere var avlsrådgiverne Gro Knutsen og Njål Vestøl fra Tine.

Det ble bedømt 32 kyr i 10 besetninger. Av disse var det 13 førstekalvere og 19 eldre kyr.

 

Det var premiering av beste 1. kalver, beste eldre ku og flotteste jur. I tillegg premierte de kua med høyest livstidsproduksjon og kua som hadde flest kalver av de bedømte, forteller Njål Vestøl, som mente det var ei grei fordeling av premieringa. Ni kyr fikk 1. premie, 20 kyr fikk 2. premie og tre kyr fikk 3. premie.

Premiering

  • Beste 1. kalver ble nr 1215 fra Tellef Hodnebrog i Grimstad. 8,5 poeng på kropp og bein og 4 poeng på jur og spener (bilde øverst).
  • Beste eldre ku ble nr 580 fra Aust-Agder fylkeskommune, Tvedestrand (Holt). 9 poeng på kropp og bein og 4 poeng på jur og spener (bilde nedenfor).
  • Beste jur hadde nr 257 hos Roy Vidar Svendsen på Nedenes med 4,5 poeng på juret.
  • Kua med flest kalver ble nr 408 hos Svein Ivar og Helen Bakka. Kua har hatt 6 kalver.
  • Kua med høyest livstidsproduksjon ble nr. 548 hos Nils Olsbu. Kua har totalt produsert 62.999 kg mjølk.

Ku nr 580 hos Holt (beste eldre ku)

Ku nr 580 hos Holt ble kåret til beste eldre ku. Dette er ei stor, velbygd ku med god overlinje og gode bein. Den har godt festa bakjur med litt små bakspener. Foto : Gro Knutsen, Tine 

Fagforedrag og premiering

Dagen ble avslutta med at Njål Vestøl presenterte nye okser og fortalte om Geno avlsplan. Nils Olsbu orienterte om nytt fra Geno og Geno-utvalget i Sør.

 

Til slutt var det premieutdeling med pokaler og sløyfer!


Til toppen