Gå til Tekst
Gå til Tekst
Valgkomiteens innstilling 2016

Valgkomiteens innstilling 2016

Valgkomiteens innstilling til valg på medlemsvalgte tillitsvalgte er nå klar. Jan Ole Mellby er foreslått gjenvalgt som styreleder.

Medlemsvalgte tillitsvalgte

På grunn av forslag om vedtektsendringer i Geno, har valgkomiteen hatt en krevende jobb da de har måttet hensynta både gamle og foreslåtte nye vedtekter. De har også måttet foreslå kandidater til suppleringsvalg av årsmøteutsendinger fra noen regioner. Derfor presenterer vi i år to ulike innstillinger fra valgkomiteen.

 

Alle medlemsvalgte styremedlemmer er på valg i år. Jan Ole Mellby er foreslått gjenvalgt som styreleder etter begge innstillinger.

 

Valgkomiteens innstilling på valg av medlemsvalgte tillitsvalgte samt øvrige årsmøtedokumenter finner du her

Ansattvalgte styremedlemmer

Etter gamle vedtekter er ikke de ansattvalgte styremedlemmene på valg før i 2017, men under forutsetning av at antall styremedlemmer blir redusert dersom forslaget om nye vedtekter vedtas, er det gjennomført ekstraordinært valg blant de ansattvalgtes styremedlemmer og vararepresentanter med funksjonstid ett år.

 

Ansattvalgte styremedlemmer etter dagens ordning:

Morten E. Bratengen, 2387 Brumunddal

Jon Helge Sandal, 6843 Skei i Jølster
Marit Lahlum Ruud, 2335 Stange

 

Ansattvalgte styremedlemmer dersom nye vedtekter vedtas:

Marit Lahlum Ruud, 2335 Stange

Jon Helge Sandal, 6843 Skei i Jølster


Til toppen