Gå til Tekst
Gå til Tekst
Valgkomiteens innstilling til Genos årsmøte

Valgkomiteens innstilling til Genos årsmøte

Valgkomiteen i Geno innstiller på gjenvalg av både styreleder Jan Ole Mellby og nestleder Torill Nina Midtkandal for 2015.

Genos årsmøte holdes på Scandic Ringsaker tirsdag 10. og onsdag 11. mars 2015. 

 

Samtlige innstillinger fra valgkomiteen er enstemmige.

Styret

Styreleder:
Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg)

 

Nestleder:

Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn (gjenvalg)

 

Varamedlemmer til styret:

1. vara: Inga Skretting, 4110 Forsand (gjenvalg) – Region sør
2. vara: Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva (gjenvalg) – Region vest
3. vara: Anders Røflo, 7670 Inderøy (gjenvalg) – Region Midt

 

Årsmøtets møteleder:

Roy Erik Hetland, 5584 Bjoa (gjenvalg) – Region vest

 

Årsmøtets varamøteleder:
Per Ousten, 2550 Os i Østerdalen (ny) – Region Øst

 

Kontrollkomiteen:

Leder: Jon Husdal, 7170 Åfjord (ny) – Region Midt

Medlem: Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (ny) – Region Øst

 

Varamedlemmer til kontrollkomiteen:

1. vara: Petter Arne Ekroll, 6260 Skodje (gjenvalg) – Region vest

2. vara: Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (ny) – Region Sør

 

Valgkomiteen:

Det skal velges ett medlem med to varamedlemmer i nummerorden fra region midt og region region sør etter forslag fra Geno-utvalg/årsmøtet.


Til toppen