Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nortura henter NRF-okser fra venteoksefjøset til Geno, Store Ree i Stange

Utslakting av okser fra venteokseanlegget

Vedtaket om innføring av genomisk seleksjon i NRF-avlen har ført til at tiden med venteokser snart er over. Styret i Geno har vedtatt at to av venteokseanleggene skal bygges om til seminstasjon.

Det kommer veldig mange gode okser inn i systemet fra Øyer testingstasjon nå. På grunn av avlsmessig framgang er det blant de unge oksene vi finner de beste. Dette betyr at vi nå har mange venteokser som kan slaktes på bakgrunn av lave avlsverdier.

 

Alle okser i systemet vurderes også på far og morfar, slik at det er de beste oksene etter ulike fedre og morfedre som blir med videre.

216 NRF-okser innmeldt til slakt

Basert på avlsverdi og slektskap har Geno valgt ut 216 okser som nå meldes inn til slakt. Dette er en milepæl med tanke på tilpasning til det nye systemet, og det vil gjøre oss i stand til å starte ombyggingen av venteokseanleggene til eliteoksefjøs med sædproduksjon.

 

De resterende 90 oksene i venteokseanlegget kan velges inn som eliteokser senere, eller de kan benyttes på det globale markedet.

Se også mer detaljer her.

 

9 okser levert fra vetefjøset på Store Ree og til Nortura 4. juli 2016

Alt gikk rolig for seg når de 9 NRF-oksene ble levert til Nortura fra

Geno Store Ree sitt venteokseanlegg mandag 9. juli 2016.

Foto Sigbjørn Karlsen.


Til toppen