Gå til Tekst
Gå til Tekst
Utdeling av Genos avlsdiplomer

Utdeling av Genos avlsdiplomer

Under regionmøtet i Midt-Norge i mars ble det overrakt fem avlsdiplomer til oppdrettere av NRF-okser som ble eliteokser i 2014. I tillegg delte Tine ut sin «Sølvkalven-pris». 

Det var Hans Storlien fra Geno som stod for overrekkelsen av avlsdiplomene. I år gikk disse til:

Per Idar Aandal, 6350 Eidsbygda, skulle egentlig fått diplom for oksen 10986 Landre under regionmøtet i Midt-Norge, men han hadde ikke mulighet til å delta og vil få diplomet ved en senere anledning. 

 

Avlsdiplom blir tildelt oppdretterne av de NRF-oksene som blir tatt i bruk som eliteokser i Norge. Diplomet kan bare tildeles en gang per okse.

 

Erlend Lynum mottok diplom for oksen 11039 Skjelvan. Alle foto:Øystein Syrstad.

 

Sanna Solbakken og Håvard Overland mottok diplom for oksen 11048 Rønningen.

 

Ova-May N og Andor Reitan mottok diplom for oksen 11033 Reitan 2.

 

Siv Anita Lindsetmo og Øyvind Skarstad mottok diplom for oksen 11060 Nymoen.


Les mer om Genos avlsdiplom her

Tines Sølvkalv

Sølvkalven ble også utdelt under regionmøtet i midt-norge. Denne utmerkelsen deles ut annenhvert år og gikk i år til Maren og Alf Roger Arnø fra Nærøy.

 

Utdrag fra Tines statutter:

«Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon. Prisen skal også formidle at landbruket har god dyrehelse og dyrevelferd som et prioritert arbeidsområde.

 

Prisen er todelt, hvorav den ene går til en produsent. Den andre tildeles annen person som har arbeidet spesielt for å fremme god helse og velferd hos storfe.

 

Prisen består av Sølvkalvstatuetten, diplom, samt deltagelse på et faglig arrangement utvalgt av bedømmelseskomitéen»

 

 

Maren og Alf Roger Arnø fra Nærøy mottok Tines "Sølvkalven-pris".

 

Les mer om sølvkalven på Tines nettsider


Til toppen