Gå til Tekst
Gå til Tekst
Uendret medlemskontingent 2016/2017

Uendret medlemskontingent

Genos medlemskontingent for seminåret 2016/2017 er som før kr 1.250,-. Utsendelse av fakturaer skjer i løpet av inneværende uke.

Kontingenten er tredelt hvorav den ene delen, serviceavgiften, er momsbelagt. Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

 

Buskapsdelen og servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent er ikke skattemessig fradragsberettiget.

 

Det er ikke mulig å velge bort noen av delene i medlemskontingenten.

 

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

   Kr
Medlemskontingent  100,-
Buskap*  700,-
Serviceavgift*  450,- + mva
Totalsum  1362,50 inkl. mva

Fradragsberettigede kostnader

 

Les om medlemsfordeler i Geno og annen nyttig informasjon her


Til toppen