Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tretten helt nye NRF-eliteokser fra mai 2020

Tretten helt nye NRF-eliteokser fra mai 2020

20 okser er vedtatt som NRF-eliteokser fra mai 2020. Hele 13 av disse har ikke vært brukt tidligere.

Oksene har 34 i gjennomsnittlig samla avlsverdi, men varierer fra 27 til 43. Styrken til gruppa er først og fremst ytelse (både mengde og innhold), jur og jurhelse. Når det gjelder juregenskapene er det flere som er spesielt sterke på jurfester (både foran og bak).

 

Avstamningsmessig fordeler oksene seg på 17 ulike fedre og like mange morfedre. Dette er bra med tanke på avlsmessig variasjon.

Enkeltgener

Fem av oksene er kollete (født uten hornanlegg). To av disse er homozygot kollet (får kun kollete avkom).

 

Én av oksene (12072 Kaldhagen) er bærer av AH1-defekten. Frekvensen av denne defekten er veldig lav i populasjonen (3,4 % av aktive genotypa hunndyr). Da denne oksen har 43 i avlsverdi, er kollet og har mange gode kvaliteter, er det viktig at den blir brukt. Geno Avlsplan sikrer at denne oksen ikke velges inn på kyr som også er bærere (gitt at de er genotypet) eller har en far som er bærer (for de som ikke er genotypet).

Utsending og avlsplanlegging

Utsendingen av ny sæd starter 25. mai, og innen 15. juni skal de nye oksene være ute i alle dunker.

 

De nye oksene blir tilgjengelig for avlsplanlegging fra 11. mai. Man kan da velge mellom dette og forrige eliteokseutvalg i Geno Avlsplan.  Et strengere krav til slektskap er implementert i Geno Avlsplan, og det kan endre noe på oksevalgene.

 

Les nyheten om Geno Avlsplan og innavlskontroll her

Sædtyper og tilbudsokser

Følgende okser er tilgjengelig med SpermVital: 12034 Falmo, 12043 Kvernmoen, 12054 RefstieP, 12057 Stokke, 12059 Eilert, 12061 Hojen, 12063 Ballangen, 12066 Heimstad, 12082 LilleeggenP

 

Følgende okser er tilgjengelige med RedX™: 12048 Aune, 12053 Skeie, 12058 Voldmo, 12062 BrumunddalPP, 12064 Jo-OnstadP, 12065 Selbu, 12071 Ydse, 12072 KaldhagenP, 12073 Alme, 12078 Lysevoll Fem av oksene vil bli solgt som tilbudsokser.

 

Se liste over eliteoksene fra mai 2020 her

 

Se webforedrag der Hans Storlien går igjennom de nye NRF-eliteoksene nedenfor

 

Se videoen på YouTube her


Til toppen