Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tre NRF-okser til England for kjønnsseparering

Tre NRF-okser til England for kjønnsseparering

Geno ønsker å øke tilgangen på kjønnsseparert sæd og vil om kort tid sende tre NRF-okser til England for separering. De tre oksene er 11147 Enger, 11759 Kvalbein og 11789 Maele.

– Håpet er å få sæden klar til toppsesongen i november, men dette kan vi ikke love på nåværende tidspunkt, sier avdelingssjef i Marked Norge, Hans Storlien.

 

Dette er andre gangen Geno sender levende okser ut av landet for kjønnsseparering. 10579 Eggtrøen og 10918 Val er fortsatt i England, men har hovedsakelig produsert for det internasjonale markedet.

Produserer ordinær sæd ved behov

Det har vist seg svært krevende å sende oksesæd til England for kjønnsseparering. Geno mener derfor at det er en bedre løsning å sende levende dyr, slik at de kan stå i sædproduksjon der borte. Oksene kan også produsere ordinær sæd hvis det skulle bli behov for det.

 

NRF-oksen 11147 Enger

11147 Enger er den andre NRF-oksen som skal til England for kjønnsseparering. Foto: Jan Arve Kristiansen

NRF-oksen 11789 Maele

11789 Maele er den tredje NRF-oksen som snart sendes til England for kjønnsseparering. Foto: Jan Arve Kristiansen

 


Til toppen