Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tomb VGS landsvinnere på storfe

Tomb VGS landsvinnere på storfe

Landsvinnere innen temaet storfe i årets Husdyrtreff-konkurranse ble VG2-gruppen fra Tomb videregående skole og landbruksstudier. 251 elever fra 14 landbruksskoler meldte seg på i årets konkurranse.

Vinnergruppen bestod av Even Ekeberg, Karina Orset og Hallvard Sollien. Grunnen til at disse ble årets landsvinnere for storfe var at de leverte en ryddig, solid og reflektert besvarelse med gode begrunnelser for sine valg/anbefalinger.

Vinnerne

Lærerens omtale av vinnerne:

Karina Orset er fra en gård i Torvikbukt i Gjemnes kommune på Nordmøre. Hun har planer om å overta hjemgården som driver med økologisk ammekuproduksjon på Hereford. Karina er en elev som er glad i både teoretiske og praktiske utfordringer og hun har utmerket "ståpå"-vilje.

 

Even Ekeberg kommer frå Skoger i Drammen kommune. Melkeproduksjonen er samla i Skoger samdrift der de produserer 800 000 kg melk i året. På hjemgården dyrker de jordbær og kålrot. Even er en engasjert og svært interessert odelsgutt som går på Tomb fordi han skal ta over hjemgården. Han går andre året på landbruk og har planer om å ta agronomutdanninga til neste år.

 

Hallvard Sollien kommer fra Fåberg i Lillehammer kommune. Han har vokst opp på ein gård som driver med melkeproduksjon i et tradisjonelt båsfjøs med full oppfôring av alle oksekalver. Hallvard er en humørfylt elev som er svært interessert i storfeproduksjon. Han er yngst av fire søsken og må nok derfor finne seg en gård med storfe – så odelsjenter: Ta kontakt!

Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», en tevling for landbruksskoler i hele landet.

 

Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82 og har vært arrangert hvert år siden dengang. Elevene konkurrerer her med grupper fra egen skole og fra skoler i hele landet om å levere den beste oppgaven på enten storfe, sau, gris eller fjørfe (sistnevnte er nytt fra 2015). 251 elever fra 14 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

To skoler med landsvinnere innen to dyreslag 

Også landsvinnerne for sau er elever ved Tomb VGS, mens landsvinnerne for svin og fjørfe kommer fra Mære landbruksskole.

 

Vi gratulerer årets Husdyrtreffvinnere!


Til toppen