Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tilgjengelighet på NRF-sæd

Tilgjengelighet på NRF-sæd

Overgang til genomisk seleksjon har ført til at eliteoksene nå er yngre enn tidligere. Dette er svært positivt i forhold til avlsframgang, men kan være utfordrende med tanke på kapasitet da eldre okser produserer mer sæd enn unge okser. Det er spesielt krevende ved produksjon av SpermVital-sæd.

Årsaken til at det er mer krevende å produsere SpermVital-sæd enn ordinær sæd, er at SpermVital-dosene inneholder 20 millioner sædceller mot 12 millioner i et vanlig strå. Dette gjør produksjonen mindre effektiv.

Begrenset utvalg av okser med SpermVital i dunkene

Det produseres totalt 15 000 sæddoser av hver eliteokse. Til tross for at produksjonen av SpermVital er mindre effektiv enn produksjon av ordinær sæd, har alle eliteokser dette året med unntak av to, 11335 Skjortorp og 11655 Sitje, produsert 3000 doser SpermVital-sæd.

 

Men vi har også en annen utfordring, og det er at det er begrenset med plass i sæddunkene. Dette fører til at hver beholder kun har et begrenset utvalg av eliteokser med SpermVital-sæd. Dermed er det ikke alltid samsvar mellom ønskene i avlsplanen og tilbudet av SpemVital. Har man valgt spesielle okser til enkeltkyr, er det derfor viktig å benytte ordinær sæd så langt som mulig. Da er sjansen for å få riktig okse betydelig større.

Fire okser med små doselagre

Det er fire eliteokser som vi generelt sliter med å produsere nok sæd av. Disse er 11789 Maele, 11801 Siqveland, 11809 Sodstad og 11812 Skau. Alle fire har sæddoser på lager, men antallet er for lite til å dekke den store etterspørselen. Vi minner derfor om at de andre valgene som er foreslått på avlsplanen ofte kan være vel så gode.

Mål om bedre tilgjengelighet neste år

Dette er første toppsesong med så mange eliteokser ute i markedet samtidig. Vi vil derfor benytte erfaringene fra denne sesongen til å legge forholdene til rette for bedre tilgjengelighet neste år.


Til toppen