Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tilgang på SpermVital-sæd

Tilgang på SpermVital-sæd

SpermVital produseres nå på færre okser og oksene grupperes innen en rekke viktige egenskaper. 

Målet er å ha gode SpermVital-okser å tilby ved egenskapsvalg i Geno avlsplan.

Ny strategi for produksjon

Det har vært litt misnøye omkring tilgang på Spermvital-sæd. Vi har derfor gjort noen endringer som vi håper skal generere større tilfredshet og mindre svinn av doser.

 

Det produseres nå mer SpermVital på færre okser og oksene er gruppert innen viktige egenskaper. Målet med dette er å ha gode SpermVital-okser å tilby der det er egenskapsvalg i avlsplan.

 

Vi har valgt ut noen egenskaper som vi grupperer etter, men tar gjerne innspill på andre viktige egenskaper. Spermvital vil i hovedsak heretter bli produsert etter at oksen har avsluttet produksjon av ordinære doser.

Mer fornøyde kunder

Vi håper at endringen blir godt mottatt og at vi oppnår mer fornøyde kunder. Det er laget en oversikt som vist i tabellen nedenfor. Denne sendes ut til alle inseminører så de har oversikt over disse og du finner den også oksekatalogen (trykket versjon).

 

Egenskap Okser
Melk 11856, 11858, 11866, 11874, 11876
Jur 11822, 11851, 11855, 11863
Utmelkingshastighet 11822, 11851, 11874
Korketrekkerklauv 11822, 11833, 11848
Fruktbarhet 11854, 11863, 11864
Kjøtt 11848, 11866
Lynne 11855,11856, 11874, 11876
Jurhelse 11848, 11854, 11855, 11876
Kalvingsvansker 11822, 11833, 11848

Til toppen