Gå til Tekst
Gå til Tekst
Svært gode NRF-Eliteokser fra mai 2019

Svært gode NRF-Eliteokser fra mai 2019

21 NRF-eliteokser er nå valgt ut til bruk fra mai til oktober. 15 er nye og seks er med videre fra forrige periode.

Det har vært stor utskiftning av okser og hele 15 av oksene er nye denne gangen. Sædproduksjonen på de unge oksene har vært god, og det var derfor rikelig med nye okser å velge blant. En stor andel av oksene er født på høsten 2017, slik at de kun er omkring 1,5 år gamle når de nå tas i bruk. Det er positivt for den avlsmessige framgangen.

Flere kolla okser

Oksene varier i avlsverdi fra 23 til 37, og i gjennomsnitt har de et nivå på 29. I forrige gruppe var det få kolla eliteokser å velge blant. Dette har forandret seg nå, da halvparten av utvalget er kolla. To av disse er homozygot kolla.

God spredning på slektskap

De 21 oksene fordeler seg på 18 ulike oksefedre og 18 ulike morfedre. Dette er veldig viktig med tanke på å holde innavlsøkning lav. Med dagens måte å drive avlsarbeid på, blir det totalt sett rekruttert oksemødre og oksefedre fra færre avlsdyr enn da det ble brukt ungokser.

 

Dette er bakgrunnen for at det er ønskelig å bruke relativt mange eliteokser per år. Det er også viktig med rask utskiftning og at vi sørger for å rekruttere avlsdyr fra mange ulike fedre og morfedre.

Tilgjengelig fra mai/juni

Oksene sendes ut fra og med 13. mai og skal være sendt ut over hele landet innen 19. juni.

 

Vi oppfordrer alle til å gå over til å bruke den nye versjonen av Geno Avlsplan. Med den kan du velge om du vil lage avlsplan med okser fra det forrige eller nye utvalget. Den fungerer derfor både for de som får tilgang til de nye oksene tidlig og seint.

 

Den nærmer seg å være en komplett versjon og dette nok blir siste gangen den gamle versjonen blir oppdatert med nye eliteokser.

 

Se når sædruta er i ditt område med nye okser her

 

Her finner du en liste over de nye oksene 

 

webforedrag der Hans Storlien tar en gjennomgang av de nye oksene :

 

Se videoen på YouTube her


Til toppen