Gå til Tekst
Gå til Tekst
Stort utvalg av nye NRF-eliteokser

Stort utvalg av nye NRF-eliteokser

Utvalget av NRF-eliteokser som skal være i bruk utover våren er nå klart. Av de atten oksene som ble valgt ut er det mange nye okser med høy avlsverdi.

Ni av oksene har vært brukt som ungokser og har fulle avkomsgrupper, mens de øvrige ni er valgt ut mest på grunnlag av genotypeverdi. Den eldste oksen er født i 2007 (10795 Hoøen) mens flere av de yngste er født i 2014, så det er større aldersspredning på oksene nå enn det som har vært vanlig tidligere. 

 

Eliteoksene skal dekke større del av markedet enn før

I og med at ungoksene er i ferd med å fases ut (reduseres fra 40 til 20 prosent), vil eliteoksene nå måtte dekke en større del av markedet. Oksene med genotypeverdi har lite sædlager. Det var derfor nødvendig å velge ut flere av disse da det ikke kan garanteres at alle er tilgjengelige helt fram til juni. Avlsverdiene til oksene med genotypeverdi er også noe mer usikre, slik at det vil være riktig å bruke hver enkelt av dem i begrenset omfang for å spre risikoen.

 

Fire av eliteoksene fra forrige utvalg er fremdeles med. I tillegg er 10795 Hoøen (eliteokse i 2012-2014) og 11572 Saur (eliteokse fra oktober 2014 til juli 2015) hentet inn igjen da de har fått økt avlsverdi.

 

Fire nye okser med fulle avkomsgrupper er valgt ut. Blant disse ligger 11229 Oksjale på topp med 34 i avlsverdi. Blant oksene med genotypeverdi ligger 11690 Roen på topp med 41 i avlsverdi, etterfulgt av 11312 Horn med 40. De 18 utvalgte oksene varier fra 22 til 41 i samla avlsverdi.

 

NRF-eliteokser etter avlsverdiberegningen i februar 2016.  

Okse Avlsverdi Far Oppdretter Hornstatus
10795 Hoøen 25 22008 Anne Grete og Lars Hoøen, 7142 Uthaug Horna
11033 Reitan 2 34 22011 Ova-May N og Andor Reitan, 7690 Mosvik Horna
11039 Skjelvan 29 23004 Erlend Lynum, 7670 Inderøy Horna
11060 Nymoen 22 22009 Siv Anita Lindsetmo, 7892 Trones Kolla
11078 Gopollen 38 10177 Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen, 2634 Fåvang Horna
11194 Fagerberg* 26 22013 Kjetil og Veronica Ingul, 7670 Inderøy Horna
11206 Dyste* 30 28005 Karin Dyste Leirdal og Lars O. Leirdal, 2847 Kolbu Kolla
11209 Korsen* 31 22011 Ole Kristian Stuberg, 7670 Inderøy Horna
11229 Oksjale* 34 23004 Oksjale Samdrift, 7670 Inderøy Kolla
11312 Horn* 40 10432 Mari Brox Mikalsen og Jarle Mikalsen, 8813 Kopardal Horna
11572 Saur 38 10682 Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord Homozygot kolla
11649 Kirkesnes* 27 10763 Øystein Iselvmo, 9336 Rundhaug Kolla
11690 Roen* 41 10617 Lars Inge Røen, 6657 Rindal Horna
11708 Midtigaren* 35 10714 Solveig Sandberg og Magne Egil Mjøs, 2940 Heggenes Kolla
11728 Rud* 33 10714 Bente Andreassen og Håvard Trygve Rud, 1850 Mysen Homozygot kolla
11752 Tordhol* 30 10909 Bernt Ivar Tordhol, 2666 Lora Horna
11754 Volden* 28 10909 Rita og Simen Jan Volden, 2652 Svingvoll Horna
11760 Muan* 28 10923 Muan Landbruk v/Sigrid Johanne Muan Skagemo, 7336 Meldal Horna

Nye eliteokser er merket med stjerne bak navnet.

 

All sæd på plass i dunkene medio mars

Oksene vil være tilgjengelig i hele landet med det aller første og senest innen midten av mars. Se sædruta for ditt område.

SpermVital-sæd

Tilgjengeligheten av SpermVital-sæd vil variere, og det er i første rekke de eldste oksene som kan leveres med denne sædtypen. Generelt vil tilgangen til SpermVital være noe begrenset i en periode, men vi håper dette vil gjelde bare i en overgangsfase.


Til toppen