Gå til Tekst
Gå til Tekst
Avlskurs med fokus på framtidas ku

Avlskurs med fokus på framtidas ku

En fin gjeng med positive og motiverte bønder deltok på avlskurs på Store Ree i slutten av november.

Storfeskolens avlskurs ble arrangert for andre gang på Store Ree i Stange 24.-26. november.

Engasjerte deltagere

De 24 kursdeltakerne kom fra ulike kanter av landet. Noen hadde lang fartstid som melkeprodusent, mens andre var helt ferske bønder. Det var også med ansatte fra gårdsbruket på NMBU på Ås. Fellesnevneren for alle var at de var veldig motiverte til å lære mer om avlsarbeid og avlsplanlegging i egen besetning. Dette kom til uttrykk i engasjerte diskusjoner i grupper og i plenum.

Innholdsrikt program

Programmet inneholdt både inngående teori om genetikk og avlsarbeid, gjennomgang av avlsarbeidet på NRF, praktiske øvelser i Geno avlsplan og fjøsbesøk med eksteriørvurdering. I tillegg ble pausene brukt flittig til utveksling av egne erfaringer.

 

Det var foredragsholdere både fra avlsavdelingen og markedsavdelingen i Geno. Det var også innlegg fra Geno Global og TYR. Melkeprodusent på Jæren, Lars Byberg, snakket om hva han som produsent kunne oppnå gjennom avlsarbeid. I tillegg bidro både direktøren og styrelederen i Geno med motiverende foredrag.

Nettverksbygging

Det å møte kollegaer med samme interesser er verdifullt og kan gi motivasjon for det daglige arbeidet som bonde. Hensikten med Storfeskolen er å gi faglig påfyll, men forhåpentligvis har avlskurset også bidratt til at kontakt mellom deltakere ble etablert og videreføres.

 

Kursansvarlig Anne Guro Larsgard gir deltakerne en innføring i Geno avlsplan. Foto: Ingunn Nævdal.


Til toppen