Gå til Tekst
Gå til Tekst
Storfe 2019 – fokus på gardbrukerne

Storfe 2019 – fokus på gardbrukerne

Seks organisasjoner går sammen om å arrangere storfekongressen Storfe 2019, som holdes 27.-28. november 2019 på Gardermoen.

Arrangementet holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Nå planlegges et skreddersydd program for storfebønder i hele landet.

 

Arrangørene er de samme som sto bak Storfe 2013 på Fornebu og Storfe 2016 på Gardermoen: Felleskjøpet Agri (FKA), Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, Tine og Tyr.

 

− Storfe 2019 er en dugnad fra alle organisasjonene. Avtale med hotellet er signert og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et program som skal bli interessant og nyttig for flest mulig, sier Asgeir Svendsen i Nortura. Han leder hovedkomiteen som består av Agnete Børresen (Geno), Rune Lostuen (FKA), Jan Ferstad (NLR), Tone Roalkvam (Tine), og Eli Hveem Krogsti (Tyr).

Fokus rettet mot gardbrukerne

− Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2016 og jobber nå med et overordnet tema for kongressen. Det er et mål å være mest mulig aktuelle i november 2019, sier leder i programkomiteen Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri.

 

Det legges opp til inntil fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning. Tradisjonen tro blir det også festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans.

 

− Etter denne sesongen ser vi at grovfôr kommer til å bli viktig. Det blir trolig en egen parallellsesjon der deltakere i prosjektet Grovfôr 2020 bidrar med resultatet fra prosjektet, sier Lostuen. Han framhever beite, kalvoppdrett, ammeku, fruktbarhet og helse som andre aktuelle tema.

 

− Klimasmarte løsninger blir stadig viktigere i landbruket. Her gjelder det få finne praktiske løsninger, sier Lostuen. Ny teknologi og optimalisering av gardsdrifta blir sentralt.

Skreddersydd program

− Vi har fått fram en del ideer til programmet, og er åpne for innspill framover. Målet er å ha klart et skreddsydd program for gardbrukerne før jul, sier Lostuen. Påmeldingssystemet skal være oppe og gå på nyåret.

 

− Det er et mål å holde kostnadene nede. Derfor jobber vi med å få inn sponsorer. Det blir også utstilling med aktuelle utstillere i bransjen, sier Agnete Børresen i Geno. Hun jobber med sponsing og utstilling sammen med Eli Hveem Krogsti i Tyr.


Til toppen