Gå til Tekst
Gå til Tekst
Stopp i bruk av oksen 74085 Nanok av Høystad

Stopp i bruk av oksen 74085 Nanok av Høystad

Aberdeen Angus-oksen 74085 Nanok av Høystad gir nesten ikke drektigheter og er derfor trukket fra markedet.

Ute i markedet er det to andre Angus-ungokser som er svært gode alternativer.

 

Angusoksen 74085 Nanok av Høystad har vært brukt i Norge siden desember 2019 og det er rapportert vel 1400 insemineringer med ham. Når vi nå har kunnet se på statistikken etter omløp, viser det seg at det knapt nok blir kalv fra denne oksen.

 

Dette er svært beklagelig for de som har benyttet denne oksen, og Geno og TYR er enige om at oksen ikke skal benyttes mer. Inseminørene i felt er informert og bedt om å fjerne dosene de har etter denne og selvsagt ikke bruke den mer.

Analyse av hvorfor

Vi vil se nærmere på hvordan oksen er brukt. De bøndene som blir mest belastet, vil få tilbud om erstatning.

 

I tillegg vil vi selvsagt analysere sæden nærmere for å se på mulige feil. Alle mulige feilkilder for at en slik okse slapp gjennom alle kontrollsystemer og ut på markedet, vil bli analysert.

Det er fortsatt god angussæd å få kjøpt

Det viktigste for bønder som bruker angussæd nå, er at vi fortsatt har to veldig gode alternativer av ungokser ute i beholderne til inseminørene. Disse  er 74087 Napolion av Bognes og 74086 Nero Weeton av Haukabø.


Til toppen