Gå til Tekst
Gå til Tekst
Status for bestilling av genotyping

Status for bestilling av genotyping

Siden vi åpnet for bestilling av genotyping for NRF-hunndyr som betalingstjeneste 1. juni i år er det bestilt genotyping av til sammen 3689 kvigekalver og kyr.

Det var en stor strøm av bestillinger når vi åpnet for genotyping av hunndyr i egen besetning. I juni ble det bestilt genotyping av nesten 1 400 kviger og kyr. I juli og august lå det på rundt 300-500 bestilte prøver per måned, mens vi ser at i september har antall bestilte prøver økt igjen. Dette er som forventet, da vi snart går inn i toppsesongen for inseminering.

Hvilke hunndyr genotypes

Over halvparten av dyrene som det har vært bestilt genotyping på er ungdyr og kvigekalver. Det vil si at det er mange som genotyper dyr som skal rekrutteres fremover. Dette er en strategi som både på kort og lang sikt vil være god for besetningen, fordi disse dyra mest sannsynlig blir mødre til neste generasjon.

 

Det kan også være lurt å genotype eldre kyr som har bidratt mye (genetisk sett) i buskapen. Disse kyrne, hvis genotypet, har data både på genotype og fenotype (produksjon, sykdomsbehandlinger, fruktbarhet etc.) og vil dermed bidra positivt til avlsverdien til genotypede kalver. Det å ha begge foreldre genotypet, kontra en av foreldrene, vil også øke sikkerheten på avlsverdien til det enkelte dyret.

Gentoyping gir raskere avlsframgang

Genotyping av kviger og kyr i egen besetning har stor betydning for god avlsplanlegging og vil gi en mer effektiv avlsframgang i egen besetning. Dette fordi avlsverdiene til hunndyra blir sikrere, og derfor kan man ta gode og sikre valg for rekruttering av mødre til neste generasjon.

 

Genotyping av hunndyr er også positivt for avlsframgangen i hele populasjonen. Ved å genotype dyr i egen besetning bidrar man dermed til avlsframgang i hele populasjonen.

Hunndyr som feiler i analysen

Det hender at noen få dyr feiler i analysene. Da blir prøven sendt til analyse på nytt. Feiler den enda en gang sendes det ut nytt prøvemateriell, slik at vi henter inn en ny prøve. Dette er årsaken til at noen kan oppleve å få tilsendt prøvemateriell på nytt på ei ku som det allerede har blitt tatt prøve av. Ett ekstra sett prøvemateriell er inkludert i prisen for genotyping. Feiler analysen igjen og man ikke får resultater på kua, vil man måtte bestille og betale genotyping på nytt for dette dyret. Erfaringen fra genotypingen av oksekalver tilsier at dette vil skje ytterst sjeldent.

 

Hvis man derfor opplever manglende resultater på kun ei kvige eller ku når man får resultater på de andre det er bestilt genotyping på, har dette dyret mest sannsynlig feilet i analysen. Årsaken til at prøven feiler i analysen kan være at DNA-kvaliteten ikke er god nok.

 

Når det tas ørevevsprøve av kua er det viktig at røret med vevsbiten og lokket blir satt riktig på, slik at væsken i røret ikke renner ut under frakt. Dette kan påvirke om DNA-kvaliteten reduseres. Når lokket skal settes på er det viktig at det ikke presses for hardt på. Da kan det også bli ødelagt. Vi opplever sjelden at dette er et problem, da vi kun har hatt noen få prøver hvor væsken i røret har rent ut under frakten.

 

Antall vevsprøver vi har mottatt og antall DNA-prøver som er sendt til analyse henger tett sammen, og det viser at prøvene ikke må vente lenge i kø før de blir analysert. Vi vurderer hele tiden antall prøver vi har og hvor mye som må analyseres per gang for å unngå at produsenter må vente lenge på resultater.

 

Her kan du lese mer om hvordan du går fram for å bestille genotyping av hunndyr i din besetning 

 

Du kan lese mer om status for genotyping av hunndyr i Buskap 7-2017 som sendes ut 30. oktober.


Til toppen