Gå til Tekst
Gå til Tekst
Spennende valg under Genos årsmøte 2018

Spennende valg under Genos årsmøte 2018

Styreleder Jan Ole Mellby ble gjenvalgt, og Inger-Lise Ingdal gikk inn som ny nestleder under valgene på Geno sitt årsmøte.

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå, ble valgt inn som nytt styremedlem fra nord.

 

Årets valg ble ekstra spennende da det kom inn benkeforslag på styremedlemmet fra område sørvest. Nils Neteland var innstilt fra valgkomiteen i Geno og Ole Magnar Undheim kom inn som benkeforslag. Ole Magnar Undheim ble gjenvalgt med 22 stemmer, foran Nils Neteland som fikk 15 stemmer.

 

Her er resultatet av valget under årsmøtet i Geno 2018:

Styret

Styreleder
Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg)

Nestleder
Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik (ny som nestleder)

Styremedlem Midt
Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik (gjenvalg)

Styremedlem Øst
Elisabeth Gjems, 2450 Rena (gjenvalg)

Styremedlem Sørvest
Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand (gjenvalgt)

Styremedlem Nord
Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (ny)

 

Vararepresentanter til styret
1. vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda (gjenvalg) 

2. vara: Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll (ny) 

3. vara: Ronny Sommerro, 8700 Nesna (ny) 

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson, 6823 Sandane (gjenvalg) Sørvest

 

Årsmøtets varamøteleder

Jens Thori Kogstad, 2022 Gjerdrum (gjenvalg) Øst

Kontrollkomité

Leder: Jon Husdal, 7170 Åfjord (gjenvalg)

medlem: Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (ny)

 

Vararepresentanter til kontrollkomité

1. vara: Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad (ny) 

2. vara: Trude M. Onstad, 2013 Skjetten (ny)

Valgkomite

Leder: Marit Flatjord, 6843 Skei i Jølster (ny som leder) 

Nestleder: Mikael Wøien, 2750 Gran (gjenvalg) 
Medlem sørvest: Norolf Sæle, 5337 Rong (ny) 
Medlem midt: Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (ny)

 

Vararepresentanter til valgkomite

1. vara: Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (ny) 
2. vara: Anders Røflo, 7670 Inderøy (ny) 
3. vara: Peder Jenssen, 9740 Lebesby (ny) 


Til toppen