Gå til Tekst
Gå til Tekst
Snart 100 000 Genotypede NRF-dyr

Snart 100 000 Genotypede NRF-dyr

Vi nærmer oss nå 100 000 genotypa dyr i NRF-populasjonen, og har bestemt oss for å premiere nr. 100 000! 

 

I NRF-populasjonen er det per i dag 95 743 genotypa dyr og av disse er 47 541 bestilt av produsenter. Vi premierer eier av det dyret som er nr 100 000 ferdig genotypet, med en NRF-pakke i posten.

 

Fra 16. mars til 30. april har vi også 50 kr rabatt på genotyping av NRF-hunndyr. Vi anbefaler å genotype kvigene før beiteslipp, så er man sikre på å få resultatene før inseminering på høsten.  

 

Kvigene er potensielt de beste dyrene i besetningen. Derfor anbefaler vi å prioritere disse dersom man ikke skal teste alle dyrene i besetningen. Det er også kviger som gir best resultater ved bruk av REDX (kjønnsseparert NRF-sæd) og derfor er det lurt å GS-teste dem så man finner de mest optimale for kjønnsseparert sæd. De med lav avlsverdi er fine kandidater til å legge inn NRF-embryo på.

Hva er Genotyping

Ved genotyping setter man inn et øremerke på et dyr og tar samtidig ut en vevsprøve som sendes til DNA-analyse. Ut fra dette beregnes det indekser på dyret. Da får man mye sikrere indekser på dyrene og kan drive et mer målrettet avlsarbeid i egen besetning. Alle NRF-hunndyr har indekser selv om man ikke genotyper, men disse er da basert på foreldremiddel og har derfor mye lavere sikkerheter. Den sanne avlsverdien til dyret kan ligge både høyere og lavere enn foreldremiddelet.

 

I tillegg får man også informasjon som genetisk hornstatus, kaseinvarianter og informasjon om dyret er bærer av genetiske defekter (eks. fruktbarhetsdelesjon og AH1)  

 

Vi anbefaler ikke å teste dyr som er født som flerlinger (tvillinger, trillinger), da dette kan gi mer usikre resultater. 

 

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her 


Til toppen