Gå til Tekst
Gå til Tekst
Smitterisiko og utenlandsreiser

Smitterisiko og utenlandsreiser

Koronasituasjonen har satt fokus på smitterisiko for mennesker ved utenlandsreiser. Det er også viktig å ha fokus på smitterisiko for husdyr.

Mennesker kan bære med seg smittestoffer som kan gi dyresykdommer over landegrenser uten å være klar over det. Dette gjelder både ved egne reiser, besøk fra utlandet og ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. I Norge er vi i den heldige situasjonen at vi har svært få smittsomme dyresykdommer i landet i dag. La oss være føre var slik at vi beholder vår gode smittestatus.

 

Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold, skal du vente minst 48 timer fra du kommer tilbake til Norge til du har kontakt med norsk dyrehold. Selv om du ikke har vært i direkte kontakt med dyrehold i utlandet, kan det være vanskelig å vite om du har vært i kontakt med smitte. Det er derfor en god forholdregel å unngå kontakt med dyr de første 48 timene etter hjemkomst.

 

Kommer du fra områder med munn- og klauvsjuke, skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norsk dyrehold. Grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Per juni 2020 var det imidlertid ikke registrert utbrudd av munn og klauvsjuke i europeiske land.

Animalske produkter fra andre land

Respekter forbudet mot å ta med kjøtt, egg og melkeprodukter fra land utenfor EU. Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere matrester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.

Viktig å rense klær og sko

Faren for å bli smittebærer avhenger av hvilke kontakter en har hatt. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes. Tenk føre var og «legg igjen» så mye eventuell smitte som mulig før hjemreisen!

 

Dette betyr å dusje så nær hjemreisen som mulig, rense/vaske sko og pakke klær og sko med usikker smittestatus i plastposer under transporten hjem. Etter hjemkomst er det viktig å vaske klær og sko og unngå å bruke dem når du er i kontakt med dyr. Klær som ikke kan vaskes, kan eventuelt henges bort i «karantene» ei uke. Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land må ikke brukes i norske husdyrrom.

 

Les mer om smittevern i egen besetning her

 


Til toppen