Gå til Tekst
Gå til Tekst
Smittebeskyttelse og smittsomme sykdommer

Smittebeskyttelse og smittsomme sykdommer

Det er nå en del smittsomme sykdommer på Storfe som florerer ulike steder i landet. Det er noen enkle tiltak man kan gjøre for å unngå å få disse inn i egen besetning.

Det er mange tiltak du kan gjøre for å unngå å få inn smittsomme sykdommer i besetningen din. Du er smittevernssjef i egen besetning.

Smittesluse og overtrekksklær

Det er viktig at alle som kommer på besøk i fjøset går inn via en smittesluse, som består av tydelig definert ren og uren sone. Helst ved et fast skille/en tett terskel som er minimum 20 cm høy. Det viktigste er å bytte fottøy og overtrekksklær. Dette kan være engangsutstyr eller klær og sko som tilhører besetningen. God handhygiene er også viktig.

 

Det er også anbefalt at alle på gården selv bruker smitteslusen. Da unngår man å ta med seg smitte fra gårdsplassen inn i fjøset. Du bør også passe på at servicefolk, dyrebilsjåfører etc. kun går inn i fjøset via smitteslusa.

 

Det er også lurt å ha en kurv eller lignende i smitteslusa som veterinær kan legge over eventuelt utstyr fra veterinærkofferten i for å ta med inn i fjøset. Da unngår man smitte via veterinærkofferten.

 

Her kan du se et webforedrag om praktiske løsninger for smittebeskyttelse

 

Her er en video som viser et eksempel på en enkel smittesluse i et eldre fjøs 

 

Her er en video med et eksempel på hvordan smittesluse kan organiseres i et nytt fjøs 

 

Her kan du kjøpe smittevernsutstyr i Genos nettbutikk 

Smitterisiko ved utenlandsreiser

Personer som har vært i utlandet bør ikke ha kontakt med besetningen før det har gått 48 timer. Hvis personen har vært i land med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer før kontakt med norsk dyrehold. Grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus  kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn.  Det er viktig at klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land ikke brukes i norske husdyrrom.

 

Les mer om smittevern i egen besetning her


Til toppen