Gå til Tekst
Gå til Tekst
Slutt på bruk av nesesvaber

Slutt på bruk av nesesvaber

Fra 1. august skal det tas vevsprøve av øret fra oksekalver som vurderes for innkjøp til Geno. Det er dermed spesialtangen for uttak av prøve fra øret som skal benyttes og ikke lenger nesesvabere.

Årsaken til dette er at det er ønskelig å benytte samme prøvetakingsmetode for alle NRF-dyr som skal genotypes. Dette er mer effektivt for BioBank, som ekstraherer DNA fra de biologiske prøvene. I tillegg er vevsprøver fra øret generelt sikrere med hensyn på DNA-utbytte og -kvalitet enn svaberprøver.

 

De som har seminokseemner vil få tilsendt GS-øremerker fra BioBank. Spesialtangen som skal benyttes til påsetting av merket og uttak av vevsprøven, skal være mottatt av Geno i begynnelsen av juni. Hvordan prøven skal tas, merkes og sendes til BioBank, går fram av instruksen som sendes ut sammen med øremerket.


Her finner du en instruksjonsvideo på prøvetaking med merketang


Til toppen