Gå til Tekst
Gå til Tekst
Slektskap i nye Geno Avlsplan

Slektskap i nye Geno Avlsplan

Den nye versjonen av Geno Avlsplan viser nå om dyr som er genotypet står oppført med riktig far og mor i Kukontrollen.

Vi legger gradvis mer og mer funksjonalitet ut i den nye versjonen av Geno avlsplan. Siste tillegg er at avlsplanen viser om genotypede dyr står oppført med riktig far og mor. For å kunne fastslå om mor er riktig, betinger det at mor også er genotypet.

Merking av Korrekt eller feil slektskap

Dersom det står en grønn avhuking ved siden av farnummeret, betyr det at det er bekreftet at far er korrekt. Tilsvarende gjelder hvis det står en grønn avhuking ved mor sitt opprinnelsesnummer. Dersom det kun står en liten grå firkant merket med GS ved siden av far- og/eller mornummeret betyr det at far og/eller mor er genotypet, men at slektskapet ikke er riktig. Dette er vist i bildet nedenfor.

 

 

Vi skal jobbe videre med denne testen, slik at etter hvert vil feil slektskap bli rettet opp dersom det lar seg gjøre (det vil si hvis riktig mor og/eller far er genotypet, og vi er sikre på at det er tatt prøve av riktig dyr). Det vil da også bli lagt på tilstrekkelig med informasjon slik at eier kan finne ut hvordan han/hun kan gå fram for å fastsette riktig slektskap.

 

Gå til nye Geno avlsplan her

 

Les mer om funksjonalitet i nye Geno avlsplan her


Til toppen