Gå til Tekst
Gå til Tekst
Sårbarhet i en global verden

Sårbarhet i en global verden

På årskonferansen til NHO fortalte Hanna Storlien fra Geno om hvor avansert og fantastisk arbeidet med å utvikle NRF-kua er. Suksesshistorien imponerte forsamlingen! 

– Vi ligger langt framme på datainnsamling, inkludert det som gjøres på gårdsnivå, kunne Hanna fortelle. – Det er mulig å drive avlsmessig forbedring av alle egenskaper gitt gode data, arvelig variasjon og at egenskapen vektlegges.

 

 Bilde av Hanna Storlien, avlsforsker i Geno.

Hanna Storlien skal overta hjemgarden med mjølkeproduksjon neste år, hun tok master i husdyrvitenskap ved NMBU våren 2018. Hun startet i kommunikasjonsavdelingen i Geno, men er nå over i avdeling for forskning, utvikling og implementering. Her har hun blant anna ansvar for oppfølging av GS-prøver. Foto: Mari Bjørke

 

I Norge har vi tradisjon for deling av data. Det har gjort at vi kan utnytte data på en helt annen måte enn mange andre land. For eksempel har kua hatt sitt eget helsekort siden 1975. Alle diagnoser og behandlinger er blitt registrert. Det er mye av grunnlaget for at vi kunne ha et avlsarbeid som har gjort NRF-kua stadig friskere.

Friske og fruktbare NRF gir konkurransefortrinn

–Men det er enda mer data tilgjengelig og vi har en ambisjon om å ligge lengst framme når det gjelder digitalisering og det å hente inn nye og mer presise data om enda flere egenskaper, fortalte Hanna. Det kan vi gjøre ved innsamling av data gjennom sensorer, IoT (Internet of Things), melkeroboter, 3D kameraer, informasjon fra DNA, og anvendelse av data i neste omgang gjennom genomisk geleksjon, BigData, maskinlære med mer.

 

– Nettopp gode data har gjort det mulig for Geno å forbedre egenskaper som helse og fruktbarhet, selv om det er egenskaper med lav arvbarhet. At disse egenskapene ble tatt inn i vår seleksjon på 70-tallet, er noe vi nyter godt av den dag i dag, sa hun videre.


– I dag gir disse egenskapene oss unike konkurransefortrinn, og det er nettopp fruktbarhet og helse som bidrar mest til at vi lykkes internasjonalt. Kyr som er fruktbare og friske stemmer godt både med det melkeprodusentene etterspør og med sterke globale forbrukertrender.

NRF bidrar på ulike vis i ulike land

– Hanna fortalte videre om at Geno eksporterer storfesæd til 30 land som av ulike grunner velger Norsk Rødt Fe. I Mongolia gjør Norsk Rødt Fe en forskjell ved å sikre livsgrunnlaget for den mongolske kubonden. Det samme gjelder Kina, men der har de vesentlig større besetninger. Norsk Rødt Fe bidrar til å sikre drektige kyr, vitale kalver og økt kvalitet på mjølka. I Italia bidrar Norsk Rødt Fe med å få kua drektig i varme sommermåneder, i tillegg til at mjølka fra den norske kua er en god råvare til produksjon av parmesanost. Mens i USA er fokuset på bedre netto-økonomi for produsentene.

Virkemiddelapparat og diplomati takkes

– Hanna takket på vegne av Geno virkemiddelapparatet og norsk diplomati for viktige bidrag til den internasjonale veksten. Flere av våre FoU-prosjekter har fått støtte fra Forskningsrådet, vi har benyttet Innovasjon Norge til analyser av ulike markeder, og norsk diplomati har f.eks gitt viktige bidrag for å få godkjent rasen i Kina og i Italia, sa hun.

Store datamengder

– Storfeavl kan høres traust ut, sa Hanna,– men det handler om å kunne behandle store datamengder og komplekse beregninger. Dette krever både unik kompetanse og stor maskinkapasitet. I tillegg har teknologien stor endringshastighet og datamengdene øker nå så fort at de stadig utfordrer algoritmer og maskinvare. Vi må derfor drive kontinuerlig utvikling og samarbeid med verdensledende forskere som utvikler nye metoder og programvare.

 

– Som et eksempel på hva teknologi kan brukes til, så har vi nå en ny sensorteknologi som gjør det mulig å registrere eksakt utslipp av metan. Det kan dermed bli mulig å avle for redusert utslipp fra mjølk- og storfekjøttproduksjon, ved å selektere dyra som gir lavest utslipp.

 

– Det er et estimert potensial på opptil 25 % reduksjon over 10 år, hvis alt fungerer slik vi forventer

Bærekraftmål og oste-VM

– Friske og fruktbare dyr gir god dyrevelferd og grunnlag for kanskje verdens beste mjølk. Mjølk fra Norsk Rødt Fe har bidratt med råvare til vinnere av oste-VM to ganger.

 

– Ved å investere over 10% av årlig omsetning i FOU, er Geno avhengig av langsiktige rammebetingelser. For oss betyr det stabile rammebetingelser for norsk produksjon og forutsigbarhet i internasjonal handel, uttalte Hanna.

 

– Det er store utfordringer i FN's bærekraftmål. Gjennom offensiv bruk av ny teknologi og ny kunnskap ser vi et potensial til å videreutvikle en tradisjonell næring, og vi er sikre på at vi kan gi viktige bidrag til at noen av disse målene nås både nasjonalt og globalt.

 

Idag (15.01.19) holder Hanna foredrag på Mat og landbruk kl. 11.50.

 

Se video fra Hanna Storliens foredrag her

 

Se videoen på youTube her

 

Se alle foredrag fra årskonferansen her


Til toppen