Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ringormutbrudd og innkjøp av kalver til Geno

Ringormutbrudd og innkjøp av kalver til Geno

Det er nå bekreftet åtte besetninger i Rogaland med ringorm. Dette påvirker innkjøp av kalv til Geno fra fylket.

Det er per idag bekreftet at åtte besetninger i Rogaland har dyr som er smittet med ringorm (T. verrucosum). Det kommer fortsatt meldinger om nye besetninger med bekreftet smitte eller mistanke om dette.

 

Geno ønsker derfor å redusere ytterligere smittespredning med livdyrtransport. Så lenge situasjonen er såpass uoversiktlig, velger Geno å ikke kjøpe inn dyr fra Rogaland i tiden frem til nyttår.

 

Geno ønsker at innkjøpt kalv skal være maks 5 måneder gamle ved innkjøring til Øyer. Dette betyr at kalver fra Rogaland født i august, ikke kan kjøpes inn og blir dermed avvist på grunn av dette.

 

I påvente av en mer avklart situasjon på nyåret fortsetter Geno å sende ut utstyr for genotyping av seminokseemner og embryodonoremner på vanlig måte. Vi oppfordrer til innsending av DNA-prøver fra kalver aktuelle for Geno også fra områder med smitte.


Til toppen