Gå til Tekst
Gå til Tekst
Retting av avstamning etter genotyping av NRF-dyr

Retting av avstamning etter genotyping av NRF-dyr

I de siste dagene har Geno rettet avstamningen på om lag 200 genotypede dyr som har stått med feil far. Dette planlegger vi å gjøre fremover etter hver ny runde med genotyping.

Ved genotyping av dyr blir det automatisk testet for om far og mor som er oppgitt i Kukontrollen er riktige (avstamningskontroll). I tillegg beregnes genetisk slektskap til blant annet morfar.

 

Dersom mor til kalven ikke er genotypet, vil det genetiske slektskapet til morfar ofte gi en indikasjon på om det kan være problemer på morsiden av stamtavlen til dyret.

Årsaker til feil slektskap

Det er mange årsaker til at slektskapet kan bli feil; feil-insemineringer, skrivefeil ved innrapportering av insemineringen, forbytting av kalv ved innmelding i Kukontrollen, uttak av øreprøve fra feil dyr eller forbytting av øreprøver.

 

I de tilfellene hvor vi mener at årsaken til feilen kun er feil-inseminering/registrering av feil okse ved innrapportering av inseminasjon, retter Geno farskapet fortløpende i Kukontrollen. Selv om avstamningen er rettet i Kukontrollen forsvinner ikke meldingen om «Feil Farskap» fra Geno Avlsplan før etter neste avlsverdiberegning, hvilket kan ta noe tid (avlsverdiberegningen kjøres i gjennomsnitt hver andre uke).

Retting av feil

For hjelp til retting av avstamningsfeil som involverer både far og mor/morfar så må produsenten sender in GS-nummeret (nummeret på det grønne øremerket) sammen med opprinnelsesnummeret på dyret til marte.holtsmark@geno.no.


Til toppen