Gå til Tekst
Gå til Tekst
Resultater bruk av REDX™– kjønnsseparert NRF-sæd

Resultater bruk av REDX™– kjønnsseparert NRF-sæd

REDX™ – kjønnsseparert NRF-sæd har vært i markedet i snart to år og nå har vi nok insemineringer til å vurdere resultatet. De viser at vi må gjøre noen forbedringer for å oppnå ønsket målsetting.

Geno startet med produksjon av egen kjønnsseparert sæd på NRF i slutten av 2017. Produksjonskapasiteten ble ikke fullt utnyttet i 2018, og det har derfor tatt tid å få nok insemineringer til å vurdere hvor godt produktet presterer.

 

Ved bruk av kjønnsseparert sæd må man forvente lavere tilslag enn ved bruk av konvensjonell sæd, og årsakene til det er flere. Genos forventning til REDX™ er at man skal kunne oppnå et resultat som tilsvarer 90 prosent av konvensjonelt resultat.

Forventer bedring i resultatene

I perioden juli 2018 – juli 2019 ble det innrapportert 3 176 førstegangsinsemineringer med REDX™ og IO56 (ikke-omløpsprosent 56 dager etter førstegangsinseminasjon) etter disse er 53.8 prosent. Til sammenligning ble det i samme periode innrapportert 250 718 førstegangsinsemineringer med ordinær sæd med ikke-omløpsprosent på 73.5.

 

Ut fra forventningene burde REDX™ oppnådd en bedre ikke-omløpsprosent, og vi ser at det har vi ikke greid foreløpig. I den forbindelse har Geno kvalitetssikret produksjonen ytterligere ved å gå gjennom alle rutiner på ny, forbedre software i lab og i tillegg hatt tett dialog med IntelliGen™ hele veien.

 

Beregninger basert på Geno sine produksjonsdata viser at fruktbarhetsresultatene øker i takt med økt antall sædceller i dosene. Sæddoser med økt antall sædceller er allerede i markedet, og Geno forventer at endringene forbedrer resultatene i felt.

Kjønnsfordeling

I Kukontrollen har vi hentet resultater fra kalvinger etter REDX™ og 86,6 prosent av kalvene er kviger. 

Viktig med optimale forhold ved inseminering

Uavhengig av sædtype er det viktig at de praktiske forholdene rundt inseminering er optimale for å oppnå gode resultater. Dyr må være godt fiksert ved inseminering og naturligvis må dyr være i god brunst. Til tross for optimale forhold vil man i noen besetninger kunne oppleve avvik fra forventa resultat uavhengig av hvilken sædtype man benytter.

 

Les også om dette i Buskap 8-2019 som sendes i post fra og med 9. desember.


Til toppen