Gå til Tekst
Gå til Tekst
Registrering av brunst på mobilen

Registrering av brunst på mobilen

Brunst kan nå registreres på mobiltelefonen, og dette er et nyttig og effektivt styringsverktøy i fruktbarhetsarbeidet.

God brunstregistrering er helt avgjørende for å få kalv i kua til rett tid, noe som har stor økonomisk betydning i mjølkeproduksjonen. Brunstregistrering er en ny funksjonalitet som nylig ble lagt til i Kukontroll-appen. Her kan du registrere brunstyrke, blødning og ulike brunstsymptomer, som lagres og sendes til Kukontrollen.

 

Det er en egen funksjon som viser tidligere brunstregistreringer. For å oppdatere appen med den nye funksjonen trenger du bare å avslutte appen og åpne den på nytt. Etter hvert vil det også komme varsling om at ny brunst kan ventes når det nærmer seg tre og seks uker etter siste registrering.

 

For den som ikke har Kukontroll-appen kan den lastes ned fra App Store eller Google Play.

 

Rapporterte brunster fra appen vil automatisk registreres i Produksjonskontroll fruktbarhet, som er en del av TBS Pluss-verktøyene.

 

Denne kan du lese om i Buskap 2-2017

Nye nøkkeltall for brunstobservasjon

Når en registrerer brunst regelmessig i appen gir dette grunnlag for beregning av to nyttige nøkkeltall.

  • Brunstobservasjonsrate. Gir uttrykk for andel av dyr i besetningen med observert brunst i forhold til alle dyr i besetningen som kunne vist brunst i en 21-dagers periode. Raten vil variere fra 1 til 0, der 1 betyr at alle dyra har vist brunst og 0 betyr at ingen dyr har vist brunst i gjeldende periode.
  • Antall dager fra kalving til første registrerte brunst (KFB). Beregning av reell KFB forutsetter at brunst er innrapportert til Kukontrollen. Dersom brunst ikke er innrapportert, regnes første inseminasjon som første brunst.

For at Brunstobservasjonsrate og KFB skal gi et riktig bilde av brunstobservasjonene i besetninger, er forutsetningen at alle brunster blir registrert og rapportert. Riktige nøkkeltall avhenger også av at dyr som ikke skal insemineres, men er planlagt utrangert, ikke teller med i beregningen.

 

Innen kort tid vil det komme verktøy i TBS som gjør det mulig å merke slike dyr, slik at de ikke vises i fruktbarhetsoversikten og ikke teller med i beregning av nøkkeltall.

Varsling om ny brunst kommer etter hvert

For å få fullt utbytte av appen bør en få varsling i forhold til dyr en har rapportert brunst på. En slik varsling skal utvikles og etter hvert bygges inn i appen. En vil da få varsling om at ny brunst kan ventes når det nærmer seg tre og seks uker etter siste registrering. Dette er en viktig varsling for å skjerpe oppmerksomheten og dermed få med seg flest mulig av omløpene for ny inseminering. Varsling på 5-6 uker etter inseminasjon er samtidig en påminnelse om at individet er klar for drektighetskontroll hvis ikke ny brunst er observert.

 

Les mer om dette i Buskap 5-2017 

 


Til toppen